Hải Phòng xét nghiệm 5-7 ngày/lần với người lao động có nguy cơ cao

Hải Phòng xét nghiệm 5-7 ngày/lần với người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Phòng xét nghiệm 5-7 ngày/lần với người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Phòng xét nghiệm 5-7 ngày/lần với người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Lên top