Hải Phòng ưu tiên tối đa cho lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ

Lao động nữ trong các KCN ở Hải Phòng được doanh nghiệp quan tâm, chăm lo với nhiều chế độ có lợi hơn so với quy định pháp luật. Ảnh: Mai Dung
Lao động nữ trong các KCN ở Hải Phòng được doanh nghiệp quan tâm, chăm lo với nhiều chế độ có lợi hơn so với quy định pháp luật. Ảnh: Mai Dung
Lao động nữ trong các KCN ở Hải Phòng được doanh nghiệp quan tâm, chăm lo với nhiều chế độ có lợi hơn so với quy định pháp luật. Ảnh: Mai Dung
Lên top