Hải Phòng: Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tới hơn 100 CNLĐ

Hơn 100 CNLĐ Cty Một thành viên Thoát nước Hải Phòng tham gia tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá. Ảnh M.D
Hơn 100 CNLĐ Cty Một thành viên Thoát nước Hải Phòng tham gia tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá. Ảnh M.D
Hơn 100 CNLĐ Cty Một thành viên Thoát nước Hải Phòng tham gia tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá. Ảnh M.D
Lên top