Hải Phòng: Tuyên truyền pháp luật tại khu nhà trọ cho công nhân

Công nhân nhà trọ tại An Dương (Hải Phòng) được tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ. Ảnh NQK
Công nhân nhà trọ tại An Dương (Hải Phòng) được tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ. Ảnh NQK
Công nhân nhà trọ tại An Dương (Hải Phòng) được tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ. Ảnh NQK
Lên top