Hải Phòng: Tuyên truyền Công ước 105 tới gần 300 cán bộ công đoàn

Gần 300 cán bộ công đoàn dự hội nghị tuyên truyền Công ước 105 của ILO, Hiệp định thương mại tư do Việt Nam - Liên minh châu Âu  EVFTA. Ảnh Mai Dung
Gần 300 cán bộ công đoàn dự hội nghị tuyên truyền Công ước 105 của ILO, Hiệp định thương mại tư do Việt Nam - Liên minh châu Âu EVFTA. Ảnh Mai Dung
Gần 300 cán bộ công đoàn dự hội nghị tuyên truyền Công ước 105 của ILO, Hiệp định thương mại tư do Việt Nam - Liên minh châu Âu EVFTA. Ảnh Mai Dung
Lên top