Hải Phòng: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND tới 100 công nhân nhà trọ

Công nhân nhà trọ ở Hải Phòng được tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Ảnh MD
Công nhân nhà trọ ở Hải Phòng được tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Ảnh MD
Công nhân nhà trọ ở Hải Phòng được tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Ảnh MD
Lên top