Hải Phòng: Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND tới gần 200 CNLĐ

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tuyên truyền bầu cử tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thảo Diệp. Ảnh BTG
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tuyên truyền bầu cử tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thảo Diệp. Ảnh BTG
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tuyên truyền bầu cử tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thảo Diệp. Ảnh BTG
Lên top