Hải Phòng triển khai 5 hoạt động chính trong Tháng Công nhân 2021

Tháng Công nhân 2021, các cấp công đoàn TP.Hải Phòng triển khai 5 hoạt động lớn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Ảnh MD
Tháng Công nhân 2021, các cấp công đoàn TP.Hải Phòng triển khai 5 hoạt động lớn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Ảnh MD
Tháng Công nhân 2021, các cấp công đoàn TP.Hải Phòng triển khai 5 hoạt động lớn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Ảnh MD
Lên top