Hải Phòng: Tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến chủ trì buổi làm việc. Ảnh MD
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến chủ trì buổi làm việc. Ảnh MD
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến chủ trì buổi làm việc. Ảnh MD
Lên top