Hải Phòng: Thương lượng thưởng Tết, ổn định quan hệ lao động dịp cuối năm

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng họp trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm việc làm, lương thưởng NLĐ dịp cuối năm. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng họp trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm việc làm, lương thưởng NLĐ dịp cuối năm. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng họp trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm việc làm, lương thưởng NLĐ dịp cuối năm. Ảnh MD
Lên top