Hải Phòng: Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Michang Việt Nam

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Michang Việt Nam tặng hoa chúc mừng ban chấp hành công đoàn cơ sở. Ảnh HQ
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Michang Việt Nam tặng hoa chúc mừng ban chấp hành công đoàn cơ sở. Ảnh HQ
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Michang Việt Nam tặng hoa chúc mừng ban chấp hành công đoàn cơ sở. Ảnh HQ
Lên top