Hải Phòng: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ Hitron Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Công đoàn KKT Hải Phòng chúc mừng ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Hitron Việt Nam. Ảnh Duy Lân
Đại diện lãnh đạo Công đoàn KKT Hải Phòng chúc mừng ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Hitron Việt Nam. Ảnh Duy Lân
Đại diện lãnh đạo Công đoàn KKT Hải Phòng chúc mừng ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Hitron Việt Nam. Ảnh Duy Lân
Lên top