Hải Phòng: Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 200 công nhân

Hơn 200 công nhân, lao động Công ty ORS Việt Nam tập huấn kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh Mai Dung
Hơn 200 công nhân, lao động Công ty ORS Việt Nam tập huấn kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh Mai Dung
Hơn 200 công nhân, lao động Công ty ORS Việt Nam tập huấn kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh Mai Dung
Lên top