Hải Phòng: Tạo điều kiện để lao động tỉnh ngoài được tạm trú trên địa bàn

Người lao động tỉnh ngoài làm việc tại Hải Phòng sẽ được tạo điều kiện tạm trú đến hết 15.4. Ảnh MD
Người lao động tỉnh ngoài làm việc tại Hải Phòng sẽ được tạo điều kiện tạm trú đến hết 15.4. Ảnh MD
Người lao động tỉnh ngoài làm việc tại Hải Phòng sẽ được tạo điều kiện tạm trú đến hết 15.4. Ảnh MD
Lên top