Hải Phòng: Tăng cường giám sát an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 diễn ra từ 1.5 đến 31.5. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 diễn ra từ 1.5 đến 31.5. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 diễn ra từ 1.5 đến 31.5. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top