Hải Phòng: Tặng 30 cặp phao con CNVCLĐ ngành Công Thương

Bà Bùi Thị Ngọc - PCT Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng cặp phao con CNLĐ công ty CP Hàng Kênh. Ảnh Hoàng Huệ
Bà Bùi Thị Ngọc - PCT Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng cặp phao con CNLĐ công ty CP Hàng Kênh. Ảnh Hoàng Huệ
Bà Bùi Thị Ngọc - PCT Thường trực LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng cặp phao con CNLĐ công ty CP Hàng Kênh. Ảnh Hoàng Huệ
Lên top