Hải Phòng rà soát, xét nghiệm sàng lọc tất cả người về từ Đà Nẵng từ 1.5

Hải Phòng rà soát tất cả người về từ Đà Nẵng từ ngày 1.5 đến nay để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng rà soát tất cả người về từ Đà Nẵng từ ngày 1.5 đến nay để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng rà soát tất cả người về từ Đà Nẵng từ ngày 1.5 đến nay để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top