Hải Phòng quy định quản lý tạm trú lao động tại các khu công nghiệp

Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng). Ảnh: Đức Nghĩa
Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng). Ảnh: Đức Nghĩa
Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng). Ảnh: Đức Nghĩa
Lên top