Hải Phòng quản lý chặt chẽ lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở TP.Hải Phòng thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch. Ảnh minh họa: CTV
Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở TP.Hải Phòng thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch. Ảnh minh họa: CTV
Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở TP.Hải Phòng thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch. Ảnh minh họa: CTV
Lên top