Hải Phòng: Phối hợp phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn trong doanh nghiệp

Lãnh đạo Liên đoàn lao động TP.Hải Phòng và Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố ký kết chương trình phối hợp. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Liên đoàn lao động TP.Hải Phòng và Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố ký kết chương trình phối hợp. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Liên đoàn lao động TP.Hải Phòng và Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố ký kết chương trình phối hợp. Ảnh Mai Dung
Lên top