Hải Phòng: Phối hợp giám sát chế độ, chính sách, hạn chế ngừng việc tập thể

Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng chủ trì giao ban với công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành, tổng công ty trung ương. Ảnh MD
Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng chủ trì giao ban với công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành, tổng công ty trung ương. Ảnh MD
Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng chủ trì giao ban với công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành, tổng công ty trung ương. Ảnh MD
Lên top