Hải Phòng: Phối hợp chặt chẽ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động

Đại diện Công đoàn Cảng Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Dung
Đại diện Công đoàn Cảng Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Dung
Đại diện Công đoàn Cảng Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Dung
Lên top