Hải Phòng phát triển hơn 20.000 đoàn viên Công đoàn trong 6 tháng năm 2021

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP.Hải Phòng ngày 2.7. Ảnh: Mai Dung
Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP.Hải Phòng ngày 2.7. Ảnh: Mai Dung
Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP.Hải Phòng ngày 2.7. Ảnh: Mai Dung
Lên top