Hải Phòng: Phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động 2018

Tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Ảnh: CTTĐTHP
Tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Ảnh: CTTĐTHP
Tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Ảnh: CTTĐTHP
Lên top