Hải Phòng phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động lần thứ 2

Các đại biểu thảo luận giải pháp triển khai hiệu quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động Hải Phòng lần thứ 2. Ảnh: Mai Dung
Các đại biểu thảo luận giải pháp triển khai hiệu quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động Hải Phòng lần thứ 2. Ảnh: Mai Dung
Các đại biểu thảo luận giải pháp triển khai hiệu quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động Hải Phòng lần thứ 2. Ảnh: Mai Dung
Lên top