Hải Phòng: Phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động

Lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng năm 2016. Ảnh: Vũ Duyên.
Lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng năm 2016. Ảnh: Vũ Duyên.
Lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng năm 2016. Ảnh: Vũ Duyên.
Lên top