Hải Phòng: NLĐ các khu công nghiệp phải khai báo y tế khi trở lại làm việc

Công nhân lao động các khu công nghiệp ở Hải Phòng phải khai báo y tế khi trở lại thành phố làm việc. Ảnh Mai Dung
Công nhân lao động các khu công nghiệp ở Hải Phòng phải khai báo y tế khi trở lại thành phố làm việc. Ảnh Mai Dung
Công nhân lao động các khu công nghiệp ở Hải Phòng phải khai báo y tế khi trở lại thành phố làm việc. Ảnh Mai Dung
Lên top