Hải Phòng, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao

Hải Phòng thiếu số lượng lớn lao động từ nay đến hết năm 2021. Ảnh minh họa: Mai Dung
Hải Phòng thiếu số lượng lớn lao động từ nay đến hết năm 2021. Ảnh minh họa: Mai Dung
Hải Phòng thiếu số lượng lớn lao động từ nay đến hết năm 2021. Ảnh minh họa: Mai Dung
Lên top