Hải Phòng: Người lao động các KCN bắt buộc khai báo y tế hằng ngày

Hải Phòng yêu cầu toàn bộ người lao động phải khai báo y tế hằng ngày. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng yêu cầu toàn bộ người lao động phải khai báo y tế hằng ngày. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng yêu cầu toàn bộ người lao động phải khai báo y tế hằng ngày. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top