Hải Phòng: Ngày hội việc làm lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lao động nữ tại Hải Phòng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được tư vấn việc làm. Ảnh Mai Dung
Lao động nữ tại Hải Phòng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được tư vấn việc làm. Ảnh Mai Dung
Lao động nữ tại Hải Phòng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được tư vấn việc làm. Ảnh Mai Dung
Lên top