Hải Phòng: Linh hoạt tuyên truyền phòng dịch COVID-19 tới CNVCLĐ

LĐLĐ.TP Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại đơn vị thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh CTV
LĐLĐ.TP Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại đơn vị thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh CTV
LĐLĐ.TP Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại đơn vị thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh CTV
Lên top