Hải Phòng: LĐLĐ quận Đồ Sơn chỉ đạo đại hội điểm

Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: H.P
Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: H.P
Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: H.P
Lên top