Hải Phòng: Kỳ vọng sự nỗ lực vì lợi ích thiết thực của đoàn viên

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng (thứ 3 từ phải sang) trao cờ “Đơn vị xuất sắc” cho LĐLĐ thành phố Hải Phòng. Ảnh Trần Vương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng (thứ 3 từ phải sang) trao cờ “Đơn vị xuất sắc” cho LĐLĐ thành phố Hải Phòng. Ảnh Trần Vương