Hải Phòng: Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục

TP.Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục. Ảnh: PV.
TP.Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục. Ảnh: PV.
TP.Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục. Ảnh: PV.
Lên top