Hải Phòng: Ký kết thỏa ước lao động nhóm với 19 doanh nghiệp Hàn Quốc

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu chứng kiến lễ ký kết thỏa ước lao động nhóm 19 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu chứng kiến lễ ký kết thỏa ước lao động nhóm 19 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu chứng kiến lễ ký kết thỏa ước lao động nhóm 19 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng. Ảnh: P.V
Lên top