Hải Phòng khuyến khích lao động ngoại tỉnh ở lại Hải Phòng để phòng dịch

Hải Phòng khuyến khích lao động ngoại tỉnh ở lại thành phố để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh MD
Hải Phòng khuyến khích lao động ngoại tỉnh ở lại thành phố để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh MD
Hải Phòng khuyến khích lao động ngoại tỉnh ở lại thành phố để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh MD
Lên top