Hải Phòng: Không bằng lòng mức thưởng tết, hàng nghìn công nhân ngừng việc

Hàng ngàn công nhân đình công.
Hàng ngàn công nhân đình công.
Hàng ngàn công nhân đình công.
Lên top