Hải Phòng: Khám sức khỏe 200 nữ cán bộ, giáo viên huyện Thuỷ Nguyên

Gần 200 cán bộ, nhà giáo huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh TN
Gần 200 cán bộ, nhà giáo huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh TN
Gần 200 cán bộ, nhà giáo huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh TN
Lên top