Hải Phòng: Hơn 200 CNLĐ có nhà ở Hải Dương được tạm nghỉ việc

Hơn 200 CNLĐ có nhà ở Hải Dương được các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương Hải Phòng tạo điều kiện tạm nghỉ việc phòng chống dịch. Ảnh MD
Hơn 200 CNLĐ có nhà ở Hải Dương được các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương Hải Phòng tạo điều kiện tạm nghỉ việc phòng chống dịch. Ảnh MD
Hơn 200 CNLĐ có nhà ở Hải Dương được các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương Hải Phòng tạo điều kiện tạm nghỉ việc phòng chống dịch. Ảnh MD
Lên top