Hải Phòng: Hơn 100 buổi tuyên truyền về bầu cử cho cán bộ công đoàn, CNVCLĐ

Các cấp công đoàn Hải Phòng triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND tới đông đảo CNVCLĐ toàn thành phố. Ảnh: Duy Lân
Các cấp công đoàn Hải Phòng triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND tới đông đảo CNVCLĐ toàn thành phố. Ảnh: Duy Lân
Các cấp công đoàn Hải Phòng triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND tới đông đảo CNVCLĐ toàn thành phố. Ảnh: Duy Lân
Lên top