Hải Phòng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Công đoàn VN lần thứ XII

Đồng chí Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh PV.
Đồng chí Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh PV.
Đồng chí Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh PV.
Lên top