Hải Phòng: Hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn tặng đoàn viên

LĐLĐ TP.Hải Phòng, Công đoàn KKT Hải Phòng trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn tặng đoàn viên Nguyễn Thị Dung. Ảnh: MD
LĐLĐ TP.Hải Phòng, Công đoàn KKT Hải Phòng trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn tặng đoàn viên Nguyễn Thị Dung. Ảnh: MD
LĐLĐ TP.Hải Phòng, Công đoàn KKT Hải Phòng trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn tặng đoàn viên Nguyễn Thị Dung. Ảnh: MD
Lên top