Hải Phòng: Hàng trăm công nhân kéo đến trụ sở quận đòi nợ lương

Sau gần 3 tháng chưa được thanh toán đầy đủ tiền lương, công nhân tập trung kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết. Ảnh: PV
Sau gần 3 tháng chưa được thanh toán đầy đủ tiền lương, công nhân tập trung kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết. Ảnh: PV
Sau gần 3 tháng chưa được thanh toán đầy đủ tiền lương, công nhân tập trung kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết. Ảnh: PV
Lên top