Hải Phòng: Hàng trăm CNVCLĐ tham gia phiên chợ 0 đồng huyện Tiên Lãng

Người lao động tham quan mua sắm tại Phiên chợ 0 đồng.
Người lao động tham quan mua sắm tại Phiên chợ 0 đồng.
Người lao động tham quan mua sắm tại Phiên chợ 0 đồng.
Lên top