Hải Phòng: Giao ban các CĐCS Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Cty

Đồng chí Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch TT LĐLĐ thành phố báo cáo kết quả hoạt động công đoàn. Ảnh: PV.
Đồng chí Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch TT LĐLĐ thành phố báo cáo kết quả hoạt động công đoàn. Ảnh: PV.
Đồng chí Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch TT LĐLĐ thành phố báo cáo kết quả hoạt động công đoàn. Ảnh: PV.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM