Hải Phòng: Gần 5.000 công nhân lao động tham gia Phiên chợ 0 đồng

Khoảng 5.000 công nhân lao động tham gia Phiên chợ 0 đồng do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh MD
Khoảng 5.000 công nhân lao động tham gia Phiên chợ 0 đồng do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh MD
Khoảng 5.000 công nhân lao động tham gia Phiên chợ 0 đồng do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh MD
Lên top