Hải Phòng: Gần 3.000 lao động ngừng việc trong năm 2020

Hơn 400 công nhân Công ty Stateway (Hải Phòng) ngừng việc tập thể.  Ảnh Hoàng Hoan
Hơn 400 công nhân Công ty Stateway (Hải Phòng) ngừng việc tập thể. Ảnh Hoàng Hoan
Hơn 400 công nhân Công ty Stateway (Hải Phòng) ngừng việc tập thể. Ảnh Hoàng Hoan
Lên top