Hải Phòng: Gần 2.000 CNLĐ được hỗ trợ ít nhất 30% tiền thuê nhà

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ Hải Phòng vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê nhà cho công nhân bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19. Ảnh Công đoàn HP
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ Hải Phòng vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê nhà cho công nhân bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19. Ảnh Công đoàn HP
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ Hải Phòng vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê nhà cho công nhân bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19. Ảnh Công đoàn HP
Lên top