Hải Phòng: Gần 200 cán bộ công đoàn tập huấn quy chế dân chủ 2021

Gần 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn quy chế dân chủ năm 2021. Ảnh MD
Gần 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn quy chế dân chủ năm 2021. Ảnh MD
Gần 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn quy chế dân chủ năm 2021. Ảnh MD
Lên top