Hải Phòng: Đối thoại để bảo đảm việc làm, quyền lợi NLĐ trong dịch COVID-19

LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức tọa đàm Đối thoại giai đoạn khủng hoảng và vai trò của tổ chức Công đoàn. Ảnh MD
LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức tọa đàm Đối thoại giai đoạn khủng hoảng và vai trò của tổ chức Công đoàn. Ảnh MD
LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức tọa đàm Đối thoại giai đoạn khủng hoảng và vai trò của tổ chức Công đoàn. Ảnh MD
Lên top